AMEC, międzynarodowa firma świadcząca usługi inżynieryjne i zarządzania projektami ogłosiła porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską i WYG – globalną firmą doradztwa technicznego, środowiskowego i zarządzania. Celem współpracy jest wspólne rozwijanie technologii jądrowej w Polsce w ramach projektów naukowych i technicznych.

W ramach pierwszego porozumieniem tego typu w Polsce trzy organizacje będą razem rozszerzać możliwości edukacyjne dla polskich studentów, którzy w przyszłości znajdą zatrudnienie przy projektach badawczych i przemysłowych w dziedzinie energii jądrowej.

„Porozumienie to pozwoli WYG i AMEC na wykorzystanie w biznesie prac najlepszych i najzdolniejszych studentów w Polsce. Z kolei studenci Politechniki będą mogli zastosować swoją wiedzę akademicką w przemysłowych i badawczych projektach. Między innymi będą mieli możliwość brania udziału w wybranych projektach AMEC w Wielkiej Brytanii”, powiedział Tom Jones, wiceprezes AMEC ds. Energetyki Jądrowej i Obronności.

„Współpracując te trzy instytucje będą mogły mieć rzeczywisty wkład w rozwijanie umiejętności niezbędnych do wzmocnienia fundamentów przemysłu jądrowego w Polsce. Jako światowej klasy dostawca usług jądrowych, mamy przyjemność przyczynić się do zwiększenia lokalnych zdolności i wspierać niskoemisyjną energetykę jądrową w Polsce”.

Dodatkowe informacje:

AMEC jest wyspecjalizowanym, globalnym dostawcą usług z zakresu doradztwa, inżynierii i zarządzania projektami dla klientów z branż ropy naftowej i gazu, górnictwa, czystej energii, ochrony środowiska i infrastruktury. Przy rocznych przychodach na poziomie około 4,2 mld GBP, AMEC świadczy usługi projektowania, wykonawstwa i utrzymania  strategicznych projektów o złożonej strukturze. Firma zatrudnia ponad 29 000 pracowników w około 40 krajach na całym świecie, w tym 3000 specjalistów ds. energetyki jądrowej, co do tej pory pozwala firmie na strategiczne zaangażowanie w każdym brytyjskim programie jądrowym od początków tej branży. AMEC jest wiodącym dostawcą usług jądrowych w Kanadzie, a także był zaangażowany w realizację 19. z ostatnich 20. projektów nuklearnych w USA.

Politechnika Warszawska (PW), założona w 1826 roku, jest jedną z uznanych uczelni, oferującą studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie inżynierii i nauk stosowanych. PW jest numerem jeden w rankingu uczelni inżynieryjnych w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowej. Około 1200 studentów studiów doktoranckich prowadzi tu badania w niemal wszystkich dziedzinach techniki i wielu dyscyplinach nietechnicznych, w tym w zarządzaniu, biznesie i administracji.

WYG jest znaną międzynarodową firmą inżynieryjno-doradczą działająca w ponad 40 krajach, gdzie zatrudnia prawie 1500 specjalistów. Konsultanci WYG pracują z klientami nad identyfikacją, kreatywnym kształtowaniem i realizacją innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie czystej energii, transportu, obrony, budownictwa mieszkaniowego, obiektów handlowych i ochrony środowiska.