Komunikacja korporacyjna

Komunikacja korporacyjna

Wychodzimy z założenia, że firmy komunikują się w określonym celu – budują wartość, wspierają sprzedaż, pozyskują klientów lub konsumentów, usprawniają funkcjonowanie organizacji, a nawet przyciągają talenty z rynku pracy. Komunikacja nie jest sztuką samą w sobie, ma służyć realizacji konkretnych celów biznesowych korporacji i zapewniać wymierny zwrot. Przygotowując i wdrażając programy komunikacji korporacyjnej dla naszych Klientów, inwestujemy też w ich reputację na rynku i w gronie pracowników.

Reputacja korporacji opiera się na dwóch filarach. Jednym z nich jest tożsamość firmy – jej historia, wizja, misja, wartości, liderzy, a także produkty, jakie oferuje. Drugim jest wizerunek, czyli sposób, w jaki organizacja jest odbierana.

W zarządzaniu reputacją i kształtowaniu wizerunku pomaga szereg narzędzi komunikacyjnych:

  • Strategie i programy z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Tworzenie i rozwój kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Programy relacji z mediami i kluczowymi interesariuszami
  • Wewnętrzne programy angażujące pracowników
  • Badania (audyty) reputacji organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Budowa lub zmiana kultury korporacyjnej organizacji
  • Kreowanie i rozwój wizerunku zarządu
  • Programy społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu
  • Komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych