Doradztwo kryzysowe

Doradztwo kryzysowe

Sytuacja kryzysowa stanowi zagrożenie i wyzwanie dla reputacji organizacji, bywa także poważnym sprawdzianem dla produktu. By uniknąć kryzysu lub lepiej się do niego przygotować, stosuje się odpowiednie działania prewencyjne: identyfikuje i monitoruje ryzyka, tworzy procedury i plany zarządzania zagrożeniami. Gdy dojdzie do kryzysu, umiejętne zarządzanie sytuacją i jej komunikowanie daje realną szansę na ochronę reputacji.

W ramach wsparcia antykryzysowego i kryzysowego Reputation Managers oferuje:

  • Zarządzanie ryzykami wizerunkowymi (issue management)
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową i komunikacja w kryzysie
  • Audyty gotowości do zarządzania sytuacją kryzysową i komunikacji w kryzysie
  • Procedury kryzysowe, plany i materiały komunikacyjne
  • Szkolenia i ćwiczenia kryzysowe
  • Programy odbudowy wizerunku

Angażowano nas do rozmaitych projektów kryzysowych takich jak: opóźnienia przy projektach inwestycyjnych, awarie energetyczne, konflikty z lokalnymi społecznościami, wycofywanie wadliwych produktów z rynku, wypadki budowlane, alarmy bombowe, oskarżenia korupcyjne, zarzuty o łamanie prawa pracy, opcje walutowe, dochodzenia organów nadzoru, postępowania sądowe, itp.