Komunikacja transakcji

Komunikacja transakcji (IPO, SPO, M&A)

Doradcy Reputation Managers wspierają komunikacyjnie proces rozwoju firm i zmian własnościowych grup kapitałowych w ramach transakcji IPO, SPO i M&A. Celem projektu jest efektywna komunikacja z grupami docelowymi w celu maksymalizacji wartości transakcji dla Klienta oraz osiągniecie określonych finansowych parametrów projektu.

Strategia komunikacji przy transakcjach IPO/SPO buduje podwaliny pod przyszłe relacje spółki z uczestnikami rynku kapitałowego i wytycza standardy dla dalszej komunikacji na rynku publicznym.

Działania komunikacyjne podejmowane przy transakcji uwzględniają zobowiązania i ograniczenia  regulacyjne Klienta wynikające z przepisów prawa, jak również spełniają najwyższe standardy dobrych praktyk przy transakcjach na rynku kapitałowym.