Nasza filozofia

Dlaczego reputacja?

Reputacja jest wypadkową racjonalnego i emocjonalnego nastawienia otoczenia do organizacji. To nastawienie nie zawsze musi wynikać z bezpośredniego doświadczenia. Reputacja może odzwierciedlać założenia przyjmowane przez otoczenie na temat organizacji, jej wartości czy stylu zarządzania. W pewnym sensie reputacja jest społecznym mandatem do funkcjonowania i rozwoju.

Proces budowy i zarządzania reputacją jest jednym z istotnych czynników przyczyniających się do sukcesu organizacji. Inwestując w reputację, organizacja buduje zaufanie do siebie oraz kreuje swoją wartość wśród rozmaitych interesariuszy. W sytuacjach krytycznych lub kryzysowych reputacja ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów organizacji.

Naszą rolą jest aktywne wpływanie na reputację naszych Klientów i oferowanych przez nich produktów.