Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie (investor relations) to strategiczna funkcja zarządzania firmą integrująca finanse, komunikację, marketing oraz politykę prawną przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia optymalnego dialogu z uczestnikami rynku kapitałowego. Otwarty i merytoryczny dialog z akcjonariuszami i inwestorami przyczynia się do rzetelnej wyceny walorów spółki na giełdzie.

Repuation Managers oferuje pełny zakres usług IR dla firm związanych z polskim rynkiem kapitałowym:

  • Programy relacji inwestorskich (IR)
  • Programy dla inwestorów indywidualnych
  • Doradztwo w zakresie komunikacji informacji o znaczeniu cenotwórczym
  • Doradztwo w zakresie zasad ładu korporacyjnego
  • Doradztwo przy przygotowaniu raportów rocznych, w tym raportów rocznych on-line
  • Działania wpierające zarządzanie oczekiwaniami rynku przy publikacji informacji o istotnym, strategicznym znaczeniu dla spółki i jej wyceny (i.e. obsługa roadshow, konferencji prasowych, konsensus rynku, etc.)
  • Projektowanie i zarządzanie stroną IR i relacji z mediami w ramach serwisu www
  • Szkolenia z zarządzania oczekiwaniami i budowania relacji z uczestnikami rynku kapitałowego
  • Relacje z mediami finansowymi – media relations (MR)
  • Badania opinii inwestorów na temat spółki (perception study)